Parapsikoloji ile Metafizik, Spiritüel, Bioenerji Düzeyinde Eğitim Programları

Tecelli Ruhsal Metafizik Sistemi çalışmaları parapsikolojik ve metafiziksel bütün enerjetik sorunlarınızı en kısa sürede şifalandırabilen alanının güçlü ruhsal metafizik merkezidir.


Parapsikoloji Nedir?

Bilindiği üzere parapsikoloji madde ötesini araştıran bir bilim dalıdır ve insanın bilinmeyenin metafizik ve parapsikoloji ile izahı bulunmaktadır. Tüm ruhsal öğretilerde bilinmeyeni bilinir kılmak ve ilmi bilimselleştirmek parapsikoloji ile mümkündür. Uçsuz bucaksız okyanuslar gibi olan metafizik alem, sonsuz ve sınırsız düşüncenin yaratımı ile sonsuz bilincin maddenin ardındaki ruhsal ve enerjetik formlardır. Tüm bu formların yoğunlaştırılmış hali ise maddedir. Bu bilinç ile insanı etten ve kemikten öte bir varlık olarak gören tüm ruhsal öğretiler parapsikolojik bakış açısını ortaya koyar. Bilimin henüz açıklayamadığı ve ulaşamadığı metafizik alanın ruhsal özellikler ve psişik yetenekler kısmını inceleyen sistem Tecelli Parapsikolojidir. Dolayısıyla parapsikoloji insanın ve kainatın görünür görünmez tüm canlıları ile ilgili bilgileri açığa çıkartmayı amaçlayan bir ruhsal disiplindir.


Dünyada ki Devletler Düzeyinde Parapsikolojik Çalışmalar

Parapsikoloji yukarıda anlattığımız üzere Rahmani yönde madde ötesini, bilinmeyeni ve görünmeyeni araştıran bir ruhsal disiplin olabildiği gibi karanlık boyutta da bu ilim kötü yönde kullanılmaktadır. Bütün güçlü ülkeler parapsikoloji alanında profesyonel düzeyde çalışmalar yapmaktadırlar. Ülkeler sınırlarını sadece askeri, ekonomik ve siyasi olarak korumazlar; devletler kendi enerjetik alanlarını parapsikolojik çalışmalar ile de korumaktadırlar. Hatta ülkeler arası kozmik savaşlar yapılmakta ve bu harplerin sonucu toplumsal enerjetik alanları etkilemektedir.


Toplumsal ve Beşeri Düzeyde Parapsikolojik Çalışmaların Etkileri

Uluslararası düzeydeki parapsikolojik çalışmaların toplumsal düzeyde büyük etkileri vardır. Bu çalışmalar ile bir toplumun genel değer yargıları ve bilinç düzeyi değiştirilebilmekte, negatif boyut metafiziksel saldırılar ile toplumsal bilinç parçalanabilmektedir. İnsanlar karanlık kısır döngülerin içinde hapsedilerek enerjetik alanları kapatılmakta, ekonomik anlamda da köleleştirilmektedirler. Unutulmamalıdır ki bir devleti ve toplumu korumak için kullanılan silahların biriside parapsikolojidir; bunu dünyanın güçlü devletleri bilmekteler ve bu alanda kendi çıkarları yönünde kullanmaktadırlar.

Beşeri boyutta da batıl işlerle uğraşan sapkın kişilerin sayısı oldukça çoktur. Arınmak ve ruhsal olarak olgunlaşmak için hiçbir çaba göstermeyen beşeriyet bu batıla gömülmüş sapkınlara başvurma yarışına girerek insanlara şeytani metafiziksel saldırılar yaptırmaktadırlar. Bu şeytani metafiziksel saldırılar insanların sağlığını, bolluk ve bereketini, huzurunu, mutluluğunu kısacası yaşamak için lazım olan her şeyi hedef almakta ve bu saldırılar ile yönlendirilen negatif boyut metafiziksel varlıklar insanların yaşamsal alanlarını ele geçirmektedirler.

Bireysel boyutta da kişilerin duygu ve düşünce olarak negatife düşmesi onları negatif boyuta çekmekte ve enerjileri bu yönde olmaktadır. Bütün bu şeytani metafiziksel çalışmaların sonucunda insanların üzerindeki karanlık enerji yoğunluğu artmaktadır. Bu şeytani enerji yoğunluğundan kurtulmak ve aydınlanmak için Rahmani parapsikolojik çalışmalar yapılması kurtuluşun tek yoludur.


Tecelli Ruhsal Metafizik Sistemi ile Rahmani Boyut Metafiziksel Çalışmalar

Üstat Cenap Eryılmaz’ın üstün ilmi başarısı, 25 yıla sığmayacak 25 yılı aşkın saha deneyimi ve uluslararası düzeydeki ilmi çalışmalar neticesinde edindiği belgeler ile birlikte Tecelli Ruhsal Metafizik Sistemini kurmuştur. Üstadımız Cenap Eryılmaz’ın Tecelli Ruhsal Metafizik Sistemi içerisinde yetiştirdiği ruhsal metafizik uzmanları profesyonel ve ilmi gücü yüksek ruhsal metafizik uzmanlarıdır. Şifa alanında ruhsal metafizik arındırma çalışmalarımız ile danışanlarımıza etki eden şeytani enerjileri kaynakları ve boyutları ile birlikte arındırmaktayız. Ruhsal metafizik arındırma sürecini Rahmani frekansları yükseltme çalışmaları ile destekleyerek şeytani enerjilerin sizin üzerinizdeki yıkımı ve bozduğu enerjetik alanları şifalandırarak onarıyoruz. Şifa çalışmalarımızın neticesinde hayatınızdaki olumsuzluklar huzur, mutluluk, neşe, bolluk ve bereket, ruhsal gelişim, istikrar, kısmet ve daha birçok olumlu frekans ile yer değiştirmektedir. Şifa çalışmalarımız süresince bilinçaltı uzmanlarımızın başarılı çalışmaları sonucu yaşadığınız travmatik olayları ve bilinçaltında enerjinizi düşüren negatif zihin kodlarını arındırmaktayız. İşinizi, rızkınızı, huzurunuzu, sağlığınızı, mutluluğunuzu ve daha birçok yaşamsal alanınızı karanlık enerjilerden arındırıyor, şifalandırıyor ve güçlendiriyoruz.


Tecelli Parapsikoloji Güvenlik ile Şeytani Enerjilerden Korunma

Zamanın karanlık enerji yoğunluğu, beşeriyetin batıl ve sapkın işlerdeki karanlık yarışı parapsikolojik güvenliği zorunlu kılmaktadır. İşiniz, aura ve çakra sisteminiz, sevdiklerinizin istikbali, ailevi huzurunuz, mutluluğunuz, sağlığınız ve daha birçok önemli yaşamsal alanınız şeytani enerjilerin ve karanlık metafiziksel çalışmalar yapan kişilerin tehdidi altındadır. Tecelli Parapsikolojik Güvenlik Birimi sizi bu şeytani enerjilere karşı yaptığı düzenli ruhsal çalışmalar ve eğitimlerle korumaktadır. Düzenli yaptığımız ruhsal metafizik arındırmalar, rahmani frekansları yükseltme çalışmalarımız, korunma yöntemlerini öğrettiğimiz bilinçlendirici eğitimlerimiz ve kendi ekolümüze özel parapsikolojik güvenlik çalışmalarımız ile tam bir enerjetik güvenlik Tecelli Parapsikolojik Güvenlik Birimi ile sağlanmaktadır.


Parapsikoloji ile Metafizik Spiritüel Bioenerji Düzeyinde Eğitim Programları

Parapsikoloji alanında 25 yıldır derin deneyimler ve çalışmalar yapan Tecelli Ruhsal Metafizik Sistemi kurucusu Üstat Cenap Eryılmaz ve yetiştirdiği profesyonel hocalarımızla insan potansiyelini arttırmak, enerjetik düzeyde psişik şifacılar yetiştirmek amacıyla bu alanla ilgili ya da yeteneğe sahip kişileri çok kapsamlı 3 temel düzeyde yetiştirmekteyiz.

Program

- Spiritüel parapsikoloji alanında uygulamalı eğitimler.

- Bioenerji boyutunda uygulamalı şifacılık eğitimleri

- Metafizik ruhsal bilgelik konularında eğitim programları

Metafizik ve parapsikoloji konularında Üstadımız Cenap Eryılmaz önderliğinde ruhsal araştırma ve eğitim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Parapsikoloji alanında ruhsal metafizik arındırma çalışmalarımız ile negatif enerji kaynaklı bütün sorunlara kısa sürede çözümler getirmekteyiz. Tecelli Ruhsal Metafizik Sistemi Parapsikolojik şifa çalışmaları ile birlikte detaylı parapsikoloji eğitimlerinin verildiği çok geniş kapsamlı bir sistemdir. Tecelli Parapsikoloji dünya çapında ruhsal çalışmalarda en derinleşmiş ekoldür. Parapsikoloji disiplinli, derin ve çok detaylı bir eğitim süreci gerektirmektedir. Tecelli Ruhsal Metafizik Sistemi içerisindeki parapsikoloji eğitimleri sizlerin pozitif potansiyellerinizi ortaya çıkarak psişik yeteneklerinizi ortaya çıkarmakta ve geliştirmektedir. Tecelli Ruhsal Metafizik Sistemi eğitimlerimiz uluslararası alanda 196 ülkede geçerli ve üniversite onaylıdır. Ayrıca e-devlet üzerinden de görüntülenebilmektedir. Ben Tecelli Ruhsal Metafizik Uzmanı Ali Cihan. Parapsikoloji eğitimi, psişik yetiştirme programları, şifa seansları ve daha fazlası için iletişim bölümünden bize ulaşabilir, konferans ve sempozyumlarımıza kayıt yaptırabilirsiniz.

Gsm 1 : 0530 120 47 97

Gsm 2 : 0506 871 11 44